Wszelkie uwagi na temat zawartości i działania tej strony prosimy kierować do:

Ryszard Piotrowicz, E-mail: ryszardp@amu.edu.pl

Ostatnia modyfikacja: 11.12.2015

Zakład Ochrony Wód (ZOW) pojawił się w strukturach Wydziału Biologii UAM w 1991r. na bazie Zakładu Użytkowania i Ochrony Wód Powierzchniowych byłego Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (wcześniej Instytut Kształtowania Środowiska) w Poznaniu.

W latach 1991  - 2006 kierownikiem Zakładu był Prof. dr hab. Marek Kraska.

 

Od 2006 roku Zakładem kieruje Prof. dr hab. Ryszard Gołdyn

Aktualności:

 

· W zakładce Dydaktyka/Teaching studenci mogą zapoznać się z tematyką i propozycjami prac dyplomowych!

Zakład Ochrony Wód

Wydział Biologii UAM