Zakład Ochrony Wód

Wszelkie uwagi na temat zawartości i działania tej strony prosimy kierować do:

Ryszard Piotrowicz, E-mail: ryszardp@amu.edu.pl

Ostatnia modyfikacja: 17.02.2015

 

.2015

Zakład Ochrony Wód (ZOW) pojawił się w strukturach Wydziału Biologii UAM w 1991r. na bazie Zakładu Użytkowania i Ochrony Wód Powierzchniowych byłego Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej (wcześniej Instytut Kształtowania Środowiska) z siedzibą na ulicy Drzymały 24 w Poznaniu.

W latach 1991  - 2006 kierownikiem Zakładu był Prof. dr hab. Marek Kraska.

 

Od 2006 roku Zakładem kieruje Prof. dr hab. Ryszard Gołdyn

Nowości:

* IV Hydrokonferencja Młodych Naukowców

 

· W zakładce Dydaktyka/Teaching znajduje się wykaz tematyki i propozycji prac magisterskich dla studentów I roku studiów magisterskich!